För att förenkla ärenden gör författarna några antaganden. Till exempel, i stället för att investera i den högvariabla börsen antar de att deras hypotetiska ämnen investerar i ett fordon med en fast avkastning: en livränta. Detta är lite goofy, men hjälper dem att komma upp med mer exakta siffror än vad de annars skulle kunna uppnå. Håll bara detta i åtanke när vi pratar om artikelns slutsatser.

Enligt artikeln finns tre huvudfaktorer som avgör ”tillräckligheten för pensionsresurser”. De är:

  • När en person börjar delta i en arbetsgivare-sponsrad sparplan,
  • Vilken procentandel av deras intäkter de sparar i en sådan plan (dvs. deras sparränta) och
  • Vid vilken ålder de går i pension och börjar ta sociala förmåner.

Innan Elon Musk inventerar en tid ubåt, är det omöjligt för en arbetare att gå tillbaka till sin ungdom och börja spara för pensionering tidigare. På grund av detta fokuserade författarna sin forskning på den relativa kraften att spara mer och arbeta längre.