För mig borde det inte vara ett argument om huruvida det är bättre att arbeta längre eller att spara mer. Båda strategierna ger märkliga ökningar till levnadsstandarden vid pensionering. Om vi sparar mer nu har vi senare. Och om vi jobbar lite längre så kommer det också att öka vår levnadsstandard.

Först och främst vill jag påpeka att författarna korrekt slår fast att ju senare du börjar spara, desto mindre kraftfullt sparande är faktiskt. Om du inte börjar spara för pensionering till 56 år, är det mycket mindre tid för kraften i sammansättning att växa din rikedom snöboll. Som ett resultat för äldre personer ökar varje procentuell ökning till sparandekvoten ungefär en månad och en halv extraarbete (i motsats till mellan tre och sex månader).

Det betyder inte att du inte ska börja spara i fyrtio och femtiotalet. Det betyder bara att maktens sparande minskar. Och det innebär att du realistiskt sett måste arbeta bortom din önskade pensionsålder.